Elektrik Satışı

Serbest Tüketici

Serbest Tüketici ifadesi neyi anlatır? Kimler Serbest Tüketici olabilir?

EPDK düzenlemesine göre, 664 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, geçmiş 12 aylık elektrik tüketimi 1.400 kWh ve üzerinde olan tüm aboneler Serbest Tüketici sayılmakta ve kendi tedarikçilerini seçme hakkına sahip olmaktadırlar. Serbest Tüketici olma hakkını kullanan aboneler için hiçbir altyapı değişikliği yapılmamakta olup, sayaçların bakımı ve okunması bulundukları dağıtım şirketi tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Son Kaynak Tedarik Tarifesi nedir? Kimler Son Kaynak Tedarik Tarifesinden faydalanabilir?

20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” gereğince, yıllık 7 milyon kWh/yıl ve üzerinde tüketimi olan aboneler yüksek tüketimli tüketici olarak tanımlanmış olup, bu tüketiciler son kaynak tarife grubundan elektrik kullanmak zorundadır.

Bu kapsamdaki tüketicilerin saatlik tüketimleri, EPİAŞ nezdinde kurgulanan enerji piyasasında o saat için oluşan Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ile çarpılarak Aktif Enerji Bedeli belirlenmektedir.

Her ne kadar tebliğ gereği yıllık 7 milyon Kwh’ın üzerindeki tüketicilerin bu tarife üzerinden elektrik alımı yapmaları zorunlu olsa da, bu tüketim miktarının altında kalan tüm tüketiciler de bu tarifeden elektrik alımı gerçekleştirebilmektedir.

Tedarik Çözümleri

Alternatifli tedarik çözümlerimizle taleplerinize cevap vermeye hazırız.