İSKONTOLU

Tarifeden İskontolu Tedarik

EPDK tarafından açıklanan tarifeler üzerinden yapılacak iskonto ile sözleşme düzenlenebilmektedir.

SABİT FİYATLI

Sabit Fiyatlı Tedarik

EPDK tarafından belirlenen tarife fiyatlarından bağımsız, tüketiciyle karşılıklı olarak belirlenecek olan sabit bir aktif enerji birim fiyatı ile sözleşme düzenlenebilmektedir.

SON KAYNAK

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

Tüketicilerin saatlik tüketimleri, EPİAŞ nezdinde kurgulanan enerji piyasasında o saat için oluşan Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ile çarpılarak Aktif Enerji Bedeli belirlenmekte, üzerine YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) bedeli eklenmektedir. Sözleşmede belirlenen tedarikçi kar katsayısı eklenerek sözleşme düzenlenebilmektedir.